Etiqueta: Aigua

Treballs d'altres


07-12-2021

Autor /

Format /

Transición hídrica y energética


Observamos que uno de los efectos del cambio climático en curso es que en nuestro entorno mediterráneo llueve menos y peor. Menos, porque la pluviometría anual tiende a ser más baja. Peor, porque los fenómenos extremos de sequía y lluvias torrenciales…… ›››


13-11-2019

Format /

Per què parlem d’emergència climàtica ?

El projecte LIFE MEDACC a les conques de la Muga, el Segre i el Ter


Els impactes del canvi climàtic són una realitat inqüestionable al nostre país. Repassarem els principals resultats i conclusions del projecte europeu Life MEDACC (Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic),que ha analitzat els riscos derivats del canvi climàtic04 en 3 conques catalanes: la Muga, el Segre i el Ter. ›››


08-05-2017

Format /

Aigua, energia i canvi climàtic

Aigua-energia, un binomi de moda


El binomi aigua-energia s’ha posat recentment de moda. En aquesta xerrada destacarem aquells aspectes que tenen més a veure amb el medi natural i que resulten crítics per a la vida, especialment els que es deriven del canvi ambiental que estem realitzant en la Biosfera amb les nostres emissions a l’atmosfera.   ›››