Treballs d’altres

Els documents d’aquesta secció no són de membres del col·lectiu CMES però el seu contingut ens sembla interessant per la Transició Energètica i Social que propugnem.


Treballs d'altres


07-12-2021

Autor /

Format /

Transición hídrica y energética


Observamos que uno de los efectos del cambio climático en curso es que en nuestro entorno mediterráneo llueve menos y peor. Menos, porque la pluviometría anual tiende a ser más baja. Peor, porque los fenómenos extremos de sequía y lluvias torrenciales…… ›››

Treballs d'altres


02-09-2021

Format /

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI. Un cicle de debats des de la visió dels centres d’estudis.

Article publicat a FRONTISSA, publicació digital de la Cooordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC)


L’Àmbit de Recerques del Berguedà (ARB), el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECLL), el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) i el Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), que ha estat el promotor i guia, hem encetat enguany un programa de reflexió conjunta sobre el procés de transició […] ›››

Treballs d'altres


02-09-2021

Autor /

Format /

Transició energètica a l’ESO i batxillerat

Vídeos adreçats a professorat d’ensenyament secundari


Diversos vídeos, d’uns 2 minuts de durada, sobre la Transició Energètica, que el CESIRE (Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa del departament d’Ensenyament de la Generalitat) ha incorporat en un curs adreçat a professorat d’ensenyament secundari”. ›››