Documents Aprovats CMES

Els arxius d’aquesta secció han sigut aprovats per l’Assemblea General o la Junta Directiva del CMES.


Documents Aprovats CMES


03-11-2021

Format /

LÍNIES D’ACCIÓ PRIORITÀRIES EN LA CONJUNTURA ACTUAL DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Proposició feta a la Consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat, Sra. Teresa Jordà


El 3 de novembre van assistir els membres del CMES Eduard Furró (coordinador general) i Carles Riba (president) a una reunió convocada per la Consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat, Sra. Teresa Jordà, acompanyada d’Anna Barnadas, Secretària d’Acció Climàtica, i d’Assumpta Farran, Directora General d’Energia. ›››

Documents Aprovats CMES


12-01-2021

Format /

Resposta CMES al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico


Resposta del CMES al “Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el procedimiento y requisitos aplicables de los concursos públicos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en los […] ›››

Documents Aprovats CMES


02-12-2020

Format /

Alegacions a la Ley de Comunidades Energéticas Locales


Respuesta de CMES a la CONSULTA PÚBLICA PREVIA del MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA sobre  COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES (aprobada en Junta, 30 de noviembre de 2020) En relación a la CONSULTA PÚBLICA PREVIA del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico sobre las COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES (noviembre de 2020), la Asociación CMES (Col·lectiu per a Nou […] ›››