Autor: Borràs-- Gabriel


13-11-2019

Format /

Per què parlem d’emergència climàtica ?

El projecte LIFE MEDACC a les conques de la Muga, el Segre i el Ter


Els impactes del canvi climàtic són una realitat inqüestionable al nostre país. Repassarem els principals resultats i conclusions del projecte europeu Life MEDACC (Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic),que ha analitzat els riscos derivats del canvi climàtic04 en 3 conques catalanes: la Muga, el Segre i el Ter. ›››