La nostra història

El col·lectiu CMES fou fundat al juliol de l’any 2012 per un grup de professionals, predominantment dels camps de l’enginyeria, preocupats per les greus incoherències de l’actual model energètic que, dominat pels combustibles fòssils i la fissió de l’urani, esgota els recursos i ens aboca a una crisi mediambiental, econòmica i social sense precedents.  Tot això ho fa menystenint les enormes potencialitats de les fonts netes i renovables de l’energia.

Objectius principals del col·lectiu CMES

Produir coneixement orientat a impulsar la transició a un model energètic i social sostenible, basat al 100% en fonts renovables i amb molt bona part distribuïdes.

Divulgar aquests coneixements.

Produir coneixements

Els associats al col·lectiu CMES generen coneixement tècnic i social de varies maneres:

 • Agregant informació fiable, tractant-la i estructurant-la per a fer-la útil per a la Transició EnergÈTICA
 • Fomentant i promovent la recerca universitària i empresarial
 • Col·laborant en xarxa amb altres col·lectius amb objectius similars

Divulgar aquests coneixements

Des del col·lectiu CMES divulguem el coneixement produït:

 • En entorns de recerca universitària i empresarial i, d’entre ells, en el marc de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Entre formadors d’opinió (periodistes, tertulians, etc) de manera que s’ajudi a canviar el marc mental instal·lat en els combustibles fòssils i l’urani.
 • Entre institucions públiques amb responsabilitat de govern i competències energètiques, Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Etc.
 • Entre empreses en general i de manera especial entre les:
  • Enginyeries i consultories relacionades amb l’energia
  • Empreses de producció d’equips lligats a les energies renovables
  • Empreses operadores i de gestió energètica
  • Empreses interessades en millorar la seva pròpia eficiència energètica

 • Entre partits polítics disposats a contribuir a una millor governança del nou sistema energètic.
 • Entre col·legis i associacions professionals directa o indirectament implicats amb la política energètica i les seves tecnologies (d’enginyeria, d’arquitectura, d’urbanisme, d’economia, de juristes, etc).
 • Entre ensenyants i educadors, especialment dels instituts de grau mig per a fomentar el coneixement i la vocació professional orientada a les grans oportunitats laborals i professionals que ofereix un model energètic basat al 100% en les fonts renovables.
 • Entre la societat en general com a usuària final de l’energia ja sigui tèrmica, elèctrica o per la mobilitat i el transport, tant públic com privat.

Com ho fem?

 • Publicant i promovent llibres, monografies, vídeos i articles.
 • Assessorant institucions i empreses.
 • Donat xerrades i organitzant debats per a entitats, ONGs, instituts i associacions de tota mena que així ho sol·licitin.

Finançament

El col·lectiu CMES es finança exclusivament de les quotes dels seus associats per tal de poder mantenir la seva independència ideològica i restar lliure de subvencions que puguin condicionar el seu pensament.


Estatuts del CMES


Membres de la junta de CMES
Carles Riba Romeva
President
Dr. enginyer Industrial. Professor emèrit de la UPC. Autor del llibre “Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles"
Joaquim Sempere Carreras
VICEPRESIDENT
Sociòleg ambiental i filòsof de vocació. Autor d'estudis sobre necessitats humanes, consumisme i crisi ecològica
Eduard Furró Estany
Coordinador tècnic
Dedicat a l'enginyeria de processos industrials, serveis i a accions socials orientades a la conservació del medi natural
Josep Maria Peiró i Alemany
Secretari
Enginyer Industrial. S'ha dedicat durant 36 anys a l'impuls de negoci en empreses del sector automatització i gestió de l'energia.
Jordi Parés Grahit
Relacions externes
Enginyer industrial (jubilat), en els darrers 30 anys s'ha dedicat al MEDI AMBIENT i en especial a les ENERGIES RENOVABLES
Jordi Pujol i Soler
RESPONSABLE D'ENSENYAMENT
Enginyer industrial (UPC). Projectes i direcció d’obres d’urbanització, xarxes de clavegueram i aparcaments subterranis
Vocals
Josep Centelles i Portella
Enginyer, divulgador de polítiques d'impuls a la Transició EnergÈTICA.
Jaume Montero Homs
Dilatada experiència en mobilitat i transport (ferrocarrils), energia, construcció industrial, protecció incendis i Instal·lacions
Joan Gaya i Fuertes
Enginyer industrial. Professionalment s’ha dedicat a la gestió dels serveis públics locals i en especial a la del cicle de l’aigua
Genís Riba Sanmartí
falta text
Carme García Lorés
Sent alcaldessa impulsà el Projecte Rubí Brilla (2008-15). Consultora en igualtat de gènere i model energètic descarbonitzat
Laura Tuduri Sanchís
Enginyera i tècnica al Servei de Suport a la Recerca de la UPC. Implicada en iniciatives energètiques sostenibles.
Carles Sánchez Subirá
Treballa con auditor energètic. Focalitzat en diversos projectes d’integració de les noves tecnologies amb la transició energètica. Certificat com IoT Analyst i Applied Data Analytics.
Marga Estorach Fatsini
Ambientòloga. Responsable de l'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre al COPATE. Treballant en varis projectes de territori, sostenibilitat i energia
Assessors convidats
Sílvia Invers Barriga
Enginyera industrial i Màster en Energies Renovables. Consultora energètica.
Verònica Renom del Valle
Eng.Ind. en fabricació, treballa en metal·lúrgia i veu el futur de l'energia simplificat i proper a l'usuari final
Jaume Gomà Lladó
Ex directiu empresa mulitinacional del sector paper i gran consum. Conseller empreses de diferents sectors
Maria Crehuet Wennberg
Fou alcaldessa d'Ordis. Membre del Consell Assesor de l'Associció de Micropobles. http://www.casanovas-crehuet.cat/crehuet
Juan León Varón
Mestre (U. de Jaén) i llicenciat en Filologia Hispànica (U. de Barcelona). Director d’Editorial Octaedro des de 1992
Anna Lluís Gavaldà
Enginyera agrónoma i energia. Especialitzada en serveis pùblics i simbiosi industrial

Contactar

Informació general i administració: cmes2012@gmail.com

Col·laboracions: jordi.pares.grahit@gmail.com

Organització: efurro@gmail.com