Llibres de CMES

Itinerari energètic integral

Obtenció d’energia útil en un sistema renovable


Octaedro
2022

Extracte

Avui dia, els humans ens encaminem a una doble crisi relacionada amb els combustibles fòssils: per un costat, el col·lapse de l’economia del creixement continu i, (més…)

Energy resources and crisis

The end of 200 unrepeatable years


Editorial Octaedro
2019

Extracte

Sumari i continguts:

Els recursos de la natura són finits, especialment les energies no renovables, un fet que no sembla que tinguin en compte molts dels responsables polítics i empresarials. L’autor es pregunta si serà possible mantenir el sistema de desenvolupament industrial iniciat ara fa 200 anys, amb l’explotació del carbó i, més tard, del petroli, del gas natural i de l’urani. Aquesta anàlisi es basa en dades de les grans agències de l’energia (l’Energy Information Administration, EIA, del Govern dels Estats Units, i l’Agència Internacional de l’Energia, IEA-AIE, de l’OCDE), com també en altres fonts estadístiques reconegudes a escala internacional, convenientment contrastades i reelaborades. Els resultats contradiuen moltes argumentacions oficials. Mostren que la crisi energètica serà profunda i que es manifestarà ja en la dècada actual: els recursos no s’acabaran immediatament, però l’escassetat de l’oferta davant de l’augment de la demanda qüestionarà el paradigma del creixement continu. Se suggereix que la crisi financera n’ha estat un preludi.  (més…)

La transició a les renovables

Cap a una energia social i solidària
2019

Extracte

 

L’economia del creixement ha topat amb els límits de la Terra. Si les nou últimes generacionshan consumit el 33% de les reserves de fons d’energia no renovables, les tres darreres n’hem consumit el 87% d’aquest total.Les conseqüències climàtiques i mediambientals sóndevastadores. En el llibre es planteja un pla per desplegar el canvi cap el 100% de fonts d’energia renovables

Extracte

 

En línia amb els seus llibres anteriors i en paraules del mateix autor, dins el necessari canvi de paradigma energètic i social a què ens encarem la humanitat, l’Eduard Furró ens presenta aquest nou treball com una eina tant de comprensió com d’acció vers aquest canvi. (més…)

Extracte

Aquest treball té les seves arrels en l’estudi que vaig realitzar l’any 2007 sobre un model energètic amb el 100% de fonts renovables per a l’illa de Menorca i la voluntat de la seva societat d’esdevenir una reserva de la biosfera.
A partir del coneixement d’aquest treball, l’any 2014, els companys del
col·lectiu CMES em varen animar a traslladar aquest estudi a Catalunya.
Des d’aquest llibre els vull agrair tant la seva col·laboració com les mostres
d’ajut al seu desenvolupament i publicació.
La complexitat pròpia d’un model energètic fa que la seva exposició de
manera breu alhora que raonada pugui presentar certa dificultat perquè
la lectura sigui amena, especialment per a aquelles persones no versades
tecnològicament en aquests temes. No obstant això, i per a aquells que ho
desitgin, pot ser d’ajut procedir a la seva lectura conceptual, al marge dels
plantejaments més tècnics, complementada amb el seguiment del balanç
resumit del model que figura en l’apartat final del llibre.
La meva intenció ha estat exposar una proposta de model energètic de la
manera més planera possible amb la intenció de poder convidar a la impli-
cació social, política i empresarial en la definició i posada en marxa d’un
model energètic net i sostenible per a Catalunya.