Format /

Aigua, energia i alimentació. Complementarietats i contradiccions entre els tres vectors

Ponència feta el 22 de gener de 2024


Els debats monogràfics sobre aigua, alimentació i energia són freqüents. L’anàlisi del seu caràcter limitat i limitant mostra les intenses relacions entre aquests factors i la importància de les conseqüències que les decisions sobre cadascun d’aquests tenen sobre els altres dos. Es mostraran dades i propostes per abordar la complexitat d’atendre dues necessitats crítiques: proveir d’aliments i d’energia renovable per atendre la demanda del país, tot dins dels límits que imposa la sostenibilitat. Els aliments i l’energia renovable usen els mateixos recursos de sòl i aigua. Per tant, les propostes per donar una resposta equilibrada hauran de tenir en compte les prioritats, les compatibilitats, els usos alternatius i, sens dubte, l’estalvi de recursos.

Aigua, energia i alimentació. Complementarietats i contradiccions entre els tres vectors Click To Tweet

Ponents: 

Carles Riba és president de CMES i professor jubilat de la UPC

 Joan Gaya és enginyer industrial des de 1970. Ha estat funcionari de la Generalitat on ha treballat en salut pública, professor de la Universitat de Girona, regidor de serveis públics de l’Ajuntament de Girona, assessor de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria d’aigua i residus, i gerent del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC). Ha estat membre dels consells de Direcció de la Junta de Sanejament i la Junta de Residus, i del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua des de la seva creació fins al 2005. És membre del CMES.  Exerceix com a enginyer consultor en matèria de serveis públics locals i medi ambient. Ha estat assessor de molts ajuntaments en relació a la gestió de l’abastament d’aigua. És autor dels llibres Barcelona i l’Aigua, El Ter: dits i fets del transvasament, i L’aigua a Terrassa: motiu i motor.

 Francesc Reguant: és economista, MBA en Alta Funció Directiva. President de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes. Membre del CONEXT i del Comitè assessor de l’Associació País Rural i d’ACACOR (Associació Catalana de COMUNITATS de Regants), associació de la qual ha dirigit l’elaboració del seu pla estratègic. Ha estat director d’administració, sistemes d’informació i de qualitat de l’IRTA. Posteriorment va ser director d’estudis i prospectiva del mateix institut. Més endavant va assumir la posició de subdirector general, cap del Gabinet Tècnic del DARP. Ha dirigit l’estudi d’impacte socio-econòmic del Segarra Garrigues i és autor o coautor de diversos libres: “Gestión integrada”, “Entendre l’agricultura” i “El Sistema Alimentario”. Ha simultaniejat la seva activitat amb la docència (UPF, FCAC, EMI) i és habitual col·laborador en múltiples revistes tècniques i de divulgació.

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX