24-04-2023

Format /

Transició hídrica en el marc de la transició energètica

Ponència feta el 24 d'abril de 2023


L’evolució del clima, dels usos del territori i la pressió sobre els recursos hídrics obliguen a un replantejament en profunditat de la nostra relació amb l’aigua que en consideri la gestió eficient, l’aportació de recursos no convencionals i el factor energia que els està associat així com la progressiva unificació de criteris de gestió en relació a l’aigua urbana i agropecuària. Les circumstàncies actuals han fet que la crisi hagi arribat en un moment especial en el que les competències sobre l’aigua urbana, l’aigua agrària i l’energia estiguin agrupades en la mateixa conselleria, fet que hauria de facilitar les decisions en aquesta direcció.

Ponent: Joan Gaya és enginyer industrial des de 1970. Ha estat funcionari de la Generalitat on ha treballat en salut pública, professor de la Universitat de Girona, regidor de serveis públics de l’Ajuntament de la mateixa ciutat, assessor de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria d’aigua i residus, i gerent del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC). Ha estat membre dels consells de Direcció de la Junta de Sanejament i la Junta de Residus, i del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua des de la seva creació fins al 2005. Exerceix com a enginyer consultor en matèria de serveis públics locals i medi ambient. Ha estat assessor de molts ajuntaments en relació a la gestió de l’abastament d’aigua. És autor dels llibres Barcelona i l’AiguaEl Ter: dits i fets del transvasament, i L’aigua a Terrassa: motiu i motor.

Transició hídrica en el marc de la transició energètica Click To Tweet

https://www.youtube.com/watch?v=pL1p_dCxKLw

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX