08-09-2021

Format /

MANIFEST SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Dirigit al president de la Generalitat, Sr. Pere Aragonès


En ocasió de la formació del nou Govern de la Generalitat de Catalunya, el proppassat mes de juny la Junta de CMES va elaborar i aprovar el MANIFEST SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA dirigit al  president de la Generalitat, Sr. Pere Aragonès, amb el prec de mantenir una reunió per intercanviar punts de vista, precisar o estendre les propostes i establir eventuals formes de col·laboració.

El MANIFEST se centra en quatre punts que considerem bàsics per abordar la gran transformació que requereix la transició energètica i l’emergència climàtica: un Model de transició energètica; un Pla Territorial que inclogui l’energia; l’impuls de la informació i el debat; i el desplegament de la transició energètica de la ciutadania.

Aquesta petició va ser feta el dia 8 de junt de 2021 i vam rebre un justificant de recepció però fins al dia d’avui no se’ns ha convocat a cap reunió ni se’ns ha redirigit a algun altre membre del govern. Havent passat un temps prudencial, fem públic aquest MANIFEST, alhora que iniciem noves vies d’interlocució amb el Govern de la Generalitat.

MANIFEST SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU