Documents Aprovats CMES

Els arxius d’aquesta secció han sigut aprovats per l’Assemblea General o la Junta Directiva del CMES.


Documents Aprovats CMES


23-02-2020

Format /

Al·legacions al PDU (PLA DIRECTOR URBANÍSTIC)


En el període de participació sobre l’avançament de Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità de Barcelona, l’associació CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible, www.cmes.cat) ha presentat el document d’al·legacions (alternatives i suggeriments) que s’adjunta i que va ser aprovat en Junta. Esperem que contribueixi a adequar el PDU als temps futurs en […] ›››

Documents Aprovats CMES


25-02-2015

Format /

Principis i organització del CMES

Assemblea de Manlleu


CMES propugna sumar esforços en favor d’una Transició Energètica (TE21) que condueixi progressivament, en un horitzó no més enllà de l’any 2050, a un model basat al cent per cent en fonts renovables, sense ús de combustibles fòssils i amb un tancament ordenat de les centrals tèrmiques i nuclears. La estructura organitzativa del CMES la […] ›››