Documents Aprovats CMES

Els arxius d’aquesta secció han sigut aprovats per l’Assemblea General o la Junta Directiva del CMES.


Documents Aprovats CMES


25-02-2015

Format /

Principis i organització del CMES

Assemblea de Manlleu


CMES propugna sumar esforços en favor d’una Transició Energètica (TE21) que condueixi progressivament, en un horitzó no més enllà de l’any 2050, a un model basat al cent per cent en fonts renovables, sense ús de combustibles fòssils i amb un tancament ordenat de les centrals tèrmiques i nuclears. La estructura organitzativa del CMES la […] ›››

Documents Aprovats CMES


12-07-2012

Format /

Fundació del col·lectiu CMES (juliol 2012)

Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible


El juliol de 2012, en el marc del rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 29 socis fundadors vam constituir l’associació CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible). També es va nomenar la primera Junta amb els següents persones: Carles Riba Ro-meva (President), Ramon Sans Rovira (vicepresident), Jordi Pujol Soler […] ›››