08-02-2022

Format /

POTENCIAR LA TECNOLOGIA I LA FORMACIÓ CÍVICA EN LA NOVA ORDENACIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE CATALUNYA

Posicionament i al·legacions (Aprovats en la junta del 7 de febrer de 2022)


Amb aquest escrit CMES reclama LA MODIFICACIÓ d’aquesta proposta d’ordenació educativa per garantir la presència formal de la TECNOLOGIA en el currículum de 1r a 3r d’ESO, tant pel que fa al contingut com a l’assignació horària, com a mínim als nivells actuals (210h), imprescindible per formar la nostra joventut en la TRANSICIÓ ENERGÈTICA on la tecnologia serà un dels aspectes principals. D’altra banda, els ineludibles canvis socials, en usos més racionals tant de l’energia com dels productes i matèries primeres, requeriran un convenciment profund de la ciutadania i, per tant, uns coneixements bàsics sobre la seva necessitat

Alhora, CMES també s’adhereix a les al·legacions presentades per la Societat Catalana de Tecnologia al registre del Departament d’Educació el 4 de febrer amb el codi 9015-218549/2022 i consultable al següent (enllaç).

POTENCIAR LA TECNOLOGIA I LA FORMACIÓ CÍVICA EN LA NOVA ORDENACIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE CATALUNYA (posicionament i al·legacions) Click To Tweet

 

Descarrega't l'ARXIU