Autor: Flotats-- Xavier


08-12-2019

Format /

ALIMENTACIÓ I ENERGIA (I): ESTAT DE LA QÜESTIÓ

REVISTA: Quaderns Agraris


L’article posa de relleu la importància de l’alimentació en el sistema energètic. En el context de transició a un model energètic i social sostenible, és prioritària l’optimització energètica del complex alimentari, és a dir, assegurar l’accès a una alimentació humana equilibrada i suficient, i reduir desigualtats i malbaratament. L’objectiu del present article és analitzar l’estat […] ›››


14-12-2015

Autor /

Format /

Les plantes de biogàs

El procés, les tecnologies a l’abast i el potencial energètic del biogàs a Catalunya


La producció de metà (CH4) mitjançant el procés de digestió anaeròbia en plantes de biogàs té un paper clau en la gestió sostenible d’aquests materials. A la presentació es descriurà el procés, les tecnologies a l’abast, el potencial energètic del biogàs a Catalunya i algunes limitacions tècniques i econòmiques a superar per tal que aquest […] ›››