21-12-2020

Format /

Alimentació i energia II: implicacions futures

Article publicat a la revista QUADERNS AGRARIS, editada per la Institució Catalana d'Estudis Agraris, núm 49, pp 7-34


Com continuació d’un article anterior publicat a Quaderns Agraris sobre la relació entre energia i alimentació, en el present article s’analitzen una sèrie de factors que afecten a la transició a un sistema alimentari sostenible i un sistema energètic renovable, fent èmfasi en el sistema alimentari de Catalunya. La complexitat de la cadena alimentària obliga a una visió de conjunt, des de la producció primària fins a la recuperació de l’energia i la valorització de les substàncies que composen els productes alimentaris usats. El sistema està caracteritzat per una especialització del territori, en el qual s’identifiquen àrees productores d’aliments i àrees consumidores, on es concentra la població, i està immers en un mercat global d’importacions i exportacions que dificulta el consum de proximitat, el qual contribueix a la reducció del consum energètic. Per avançar cap a un futur renovable cal avançar cap el model d’economia circular adoptat per la Unió Europea, amb accions col·lectives i implicació ciutadana, en el marc d’un esquema de transició en el què cal definir objectius a llarg termini i fites a curt i mig termini, emprant indicadors que informin sobre els avenços aconseguits. Aquesta transició està plena d’incerteses i dificultats, però també de reptes i oportunitats.

Alimentació i energia II: implicacions futures Click To Tweet

 

Descarrega't l'ARXIU