18-10-2021

Format /

Els gasos renovables, un vector energètic emergent

Ponència feta el 18 d'octubre de 2021


Els gasos renovables son els gasos combustibles obtinguts de fonts i matèries renovables. Agrupa tres tipus de gasos: biogàs, produït a partir de residus orgànics biodegradables, gas de síntesi, produït a partir de residus forestals i agrícoles, i hidrogen, produït principalment per electròlisi de l’aigua a partir d’electricitat d’origen renovable. En un futur sense combustibles fòssils, la infraestructura gasista aportarà capacitat de magatzem, de transport i de distribució d’aquests gasos, produïts de forma distribuïda, per a usos diversos. La integració de xarxes elèctrica i de gas aportarà flexibilitat al sistema energètic renovable.

Ponent: Xavier Flotats, Professor emèrit d’Enginyeria Ambiental de la UPC BarcelonaTECH, és membre de CMES, és membre d’honor de l’Associació Espanyola de Biogàs (AEBIG) i compta amb uns 40 anys d’experiència en el tema del biogàs. És coautor, junt amb Alvaro Feliu, del llibre “Los gases renovables, un vector energético emergente”, editat per la Fundació Naturgy en castellà i anglès, del qual ens en farà un resum.

Els gasos renovables, un vector energètic emergent Click To Tweet

 

https://youtube.com/watch?v=H_ds5Jx5Rxk&feature=share

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX