02-09-2021

Format /

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI. Un cicle de debats des de la visió dels centres d’estudis.

Article publicat a FRONTISSA, publicació digital de la Cooordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC)


L’Àmbit de Recerques del Berguedà (ARB), el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECLL), el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) i el Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), que ha estat el promotor i guia, hem encetat enguany un programa de reflexió conjunta sobre el procés de transició energètica a partir de la constatació de la crisi del sistema actual basat en fonts no renovables i de la necessitat de fer propostes de canvi sostenibles i que tinguin en compte les necessitats de la ciutadania i dels territoris concrets en què vivim.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI. Un cicle de debats des de la visió dels centres d’estudis. Click To Tweet

https://www.frontissa.cat/opinio/49081/transicio-energetica-i-territoriun-cicle-de-debats-des-de-la-visio-dels-centres-destudis?utm_source=30dlvr.it&utm_medium=twitter

Descarrega't l'ARXIU