Autor: Magrinyà-- Francesc


26-01-2015

Format /

Etapes i impacte territorial d’una transició energètica a Catalunya

La Transició Energètica implica la substitució d’unes fonts d’energia per unes altres


La Transició Energètica implica la substitució d’unes fonts d’energia per unes altres. La Teoría de Xarxes avalua els processos d’extensió de les noves xarxes i els processos de substitució de les antigues. Aquest procés ve marcat per quatre etapes ben diferenciades que necessiten cadascuna d’elles d’una articulació adequada d’actors i operadors, i se situen en […] ›››