20-02-2023

Format /

Mobilitat a l’Eixample en clau de futur: Eixos Verds, intermodalitat, e-commerce, MaaS i congestió

Ponència feta el 20 de febrer de 2023


Davant els canvis d’ordenació dels carrers (creació d’Eixos Verds, carrers amb carril bici, la Nova Xarxa de Bus), de les dades de contaminació, de la nova demanda d’e-commerce, i de la preocupació pels nivells de congestió, es proposa explicar l’origen i motivació de la proposta d’Eixos Verds,exposar la situació de la distribució urbana, i proposar les claus de futur per organitzar la mobilitat de l’Eixample en perspectiva local i metropolitana per a persones i mercaderies.

 Ponent: FrancescMagrinyà és enginyer de camins per la UPC (1988) i doctor en Urbanisme per l’ENPC i París La Sorbonne (2002). A la UPC, és professor agregat d’urbanisme del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i també a l’Institut de Sostenibilitat. Va iniciar seva carrera professional en diverses consultories d’urbanisme i transports (1988-96). Ha estat responsable de mobilitat de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (2000-06), director de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2015-19) i conseller del Districte de l’Eixample de Barcelona (2015-21). És expert en relacions d’urbanisme i transport, i d’infraestructures de serveis urbans, així com d’estudis metropolitans, estratègies metropolitanes i la resiliència de territoris metropolitans.

Publicacions: La evolución de la ingeniería en la urbanística (Ed.UPC,2002), Construcció de ciutat i xarxes d’infraestructures (Ed. UPC,2004); L’espai urbà de la mobilitat (Ed. UPC,2007); Cerdà, 150 años de modernidad (Ed. Actar,2010); Reflexió Estratègica Metropolitana per a un Territori Resilient (Ed AMB,2019), L’economia circular a l’AMB (Ed AMB 2019).

Mobilitat a l'Eixample en clau de futur: Eixos Verds, intermodalitat, e-commerce, MaaS i congestió Click To Tweet

https://youtu.be/lX0QRllCZ_I

 

Descarrega't l'ANNEX