23-02-2020

Format /

Al·legacions al PDU (PLA DIRECTOR URBANÍSTIC)


En el període de participació sobre l’avançament de Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità de Barcelona, l’associació CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible, www.cmes.cat) ha presentat el document d’al·legacions (alternatives i suggeriments) que s’adjunta i que va ser aprovat en Junta.

Esperem que contribueixi a adequar el PDU als temps futurs en els temes de metabolisme urbà i, específicament, en la transició energètica.

Al·legacions al PDU (PLA DIRECTOR URBANÍSTIC) Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU