Llibres de CMES

Extracte

             COMPRAR

Pròleg de la Maria Crehuet

Vaig començar a llegir aquest llibre amb el cap……i el vaig acabar amb el cor, perquè és amb el cor que ha estat escrit i és així com ens acaba arribant.

Afrontar la realitat planetària a la que ens enfrontem sense dramatismes apocalíptics, però amb anàlisis profundes que van des de les exposicions tècniques imprescindibles –però exposades de manera completament comprensible per a qualsevol persona, sigui entesa en la matèria o no- fins a qüestionar les actituds personals des d’una ètica global no és una tasca fàcil.

El que i el per què d’haver arribat fins el límit en el que ens trobem queda exposat amb claredat. Però els autors ens deixen davant la nostra pròpia consciència perquè actuem segons un “com” que ens permeti aconseguir un món millor per a tothom: el planeta i tots els éssers que hi habitem.

Al reves de com acostumen a passar aquestes coses, l’Eduard Furró ha escrit el llibre sota la tutela de la seva filla Maria del Mar, conscient que el futur és de les persones que ens venen darrera, i que la manera en que s’ha d’exposar “la custodia de la Terra” és usant un llenguatge planer i comprensible.

I és per això que aquest és un llibre que hauria d’estar a les motxilles (o els iPats) de tots els estudiants de tots els nivells i de totes les disciplines, i també a les tauletes de nit de totes aquelles persones que creiem –erròniament- que ja no ens cal estudiar més.

Maria Crehuet

Extracte

Aquest llibre explica l’efecte que ha tingut l’ús extensiu que se n’ha fet de l’energia en les economies mundials i la gran quantitat de diners i interessos que mou el comerç de matèries primeres energètiques.

Es pot comprar a   https://octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/el-cost-de-l-energia/1286

 

Cap al 100% renovable

Reflexions sobre la transició energètica a Catalunya i la seva governança


Octaedro
2016

Extracte

COMPRAR  https://octaedro.cat/ca/producto:Cos/1/miscel-lania/transicio-energetica/cap-al-100–renovable/1285

Anomenem “transició energètica” al procés d’abandonar progressivament els combustibles fòssils i anar-los substituint per energies procedents de fonts renovables.

Aquesta transició es pot fer de moltes maneres. Ningú té la patent de com s’ha de fer ni pot dictaminar quina és la millor manera de fer-la. Cada comunitat humana, cada regió, país o territori la pot fer a la seva manera. Uns la faran molt ràpida i altres més lenta. Uns la faran amb molta component eòlica, d’altres capturant directament energia del sol i d’altres posant especialment èmfasi en l’eficiència i l’estalvi. Uns amb molta producció distribuïda, altres amb grans plantes de generació concentrades. Fins i tot, alguns no la faran i es quedaran penjats en els fòssils (esperem que siguin pocs, car el canvi climàtic i la contaminació afecten a tot el món).

El model energètic basat en els fòssils comporta sistemes de producció concentrats i centralitzats, mentre que les fonts renovables al permetre capturar els fluxos d’energia de forma distribuïda en el territori obren la possibilitat a una gestió altament descentralitzada. Tant descentralitzada que una comunitat humana amb prou base territorial i ben organitzada pot arribar a ser auto-suficient.  El ventall de possibilitats que s’obre és molt ample.  Però una bona governança que meni a unes polítiques energètiques adequades serà sempre un element essencial.

Justament, aquest ample ventall de possibilitats és el que demana una reflexió serena i un debat seriós sobre com volem fer la transició energètica a casa nostra.  És per això que, sense oblidar-nos de que formem part del món, aquestes reflexions es centren en Catalunya i Europa.

Inclou un annex amb conceptes bàsics sobre energia.

És una obra de lectura àgil i molt didàctica.

LA DARRERA OPORTUNITAT

La transició energètica del segle XXI


Octaedro
2015

Extracte

La festa del consum irresponsable i l’etern creixement s’ha acabat. Les renovables suposen energia en escreix però cal afrontar un problema de supervivència ambiental i de matèries primeres, que com les energies fòssils són finites i, per tant limitades.

El col·lapse és evitable

La transició energètica del segle XXI (TE21)


Octaedro
2015

Extracte

A CMES estem d’enhorabona perquè el diari ARA ha inclós el llibre El col·lapse és evitable, la transició energètica del segle XXI (TE21) escrit pel vicepresident de CMES Ramon Sans en col·laboració amb Elisa Pulla, al costat de llibres de autors de conegut renom mundial com Al Gore o Naomi Klein, entre els deu llibres recomanats per entendre el canvi climàtic.

El col.lapse és evitable, ha estat editat per l’editorial Octaedro, empresa col.laboradora habitual de CMES, i és el llibre que ha marcat la nova línia de treball del nostre col.lectiu: la TE21. Una proposta de transició energètica cap a un model basat 100% en les energies renovables.

https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/el-col-lapse-es-evitable/1273