Autor: Furró Vidal-- Maria del Mar


26-12-2016

Format /

Custodiar la Terra

La voluntat d'un canvi


  Pròleg de Maria Crehuet: Vaig començar a llegir aquest llibre amb el cap……i el vaig acabar amb el cor, perquè és amb el cor que ha estat escrit i és així com ens acaba arribant. Afrontar la realitat planetària a la que ens enfrontem sense dramatismes apocalíptics, però amb anàlisis profundes que van des […] ›››