Llibres de CMES

Extracte

Aquest llibre explica l’efecte que ha tingut l’ús extensiu que se n’ha fet de l’energia en les economies mundials i la gran quantitat de diners i interessos que mou el comerç de matèries primeres energètiques.

Es pot comprar a   https://octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/el-cost-de-l-energia/1286