Llibres de CMES

Extracte

Aquest treball té les seves arrels en l’estudi que vaig realitzar l’any 2007 sobre un model energètic amb el 100% de fonts renovables per a l’illa de Menorca i la voluntat de la seva societat d’esdevenir una reserva de la biosfera.
A partir del coneixement d’aquest treball, l’any 2014, els companys del
col·lectiu CMES em varen animar a traslladar aquest estudi a Catalunya.
Des d’aquest llibre els vull agrair tant la seva col·laboració com les mostres
d’ajut al seu desenvolupament i publicació.
La complexitat pròpia d’un model energètic fa que la seva exposició de
manera breu alhora que raonada pugui presentar certa dificultat perquè
la lectura sigui amena, especialment per a aquelles persones no versades
tecnològicament en aquests temes. No obstant això, i per a aquells que ho
desitgin, pot ser d’ajut procedir a la seva lectura conceptual, al marge dels
plantejaments més tècnics, complementada amb el seguiment del balanç
resumit del model que figura en l’apartat final del llibre.
La meva intenció ha estat exposar una proposta de model energètic de la
manera més planera possible amb la intenció de poder convidar a la impli-
cació social, política i empresarial en la definició i posada en marxa d’un
model energètic net i sostenible per a Catalunya.