Debats CMES

Des de 2012 CMES organitza cada mes una conferència amb debat obert. Aquí trobareu l’històric de les conferències, ponents i en alguns casos els arxius relacionats.02-05-2016

Autor /

Format /

La transició energètica i el rol de l’edificació

El rol del sector de l'edificació a escala espanyola i a escala mundial


La ponència presenta, a escala espanyola i a escala mundial, el rol que te el sector de l’edificació en la transició energètica, començant pel seu pes en l’ús d’energia, el perquè de la seva ineficiència energètica, els costos econòmics i socials d’aquesta ineficiència, els reptes pel futur en funció de les necessitats de la transició […] ›››


11-04-2016

Format /

De l’estratègia a les infraestructures, passant per l’energia

Com augmentar la capacitat i el servei de la demanda no satisfeta...?


El sistema ferroviari de Rodalies de Barcelona mou 600 milions de viatgers al any, mentre que àrees similars europees  de la mateixa mida i població en mouen 3 vegades més. Si donem la capacitat i el servei de la demanda no satisfeta, passarem 12.000 milions de viatger-quilòmetre de la carretera al tren. ›››


14-03-2016

Format /

Relació entre l’administració i les empreses elèctriques, ¿quins costos ha tingut ?

Els espanyols paguem una energia més cara del que costa


El sector elèctric,  ha sigut un sector molt regulat però poc transparent. Dins de la “maraña” de regulació s’inclouen molts costos que han fet que els espanyols paguem una energia més cara del que costa. Intentarem navegar per aquesta regulació i veure quins son aquests costos. ›››


14-12-2015

Autor /

Format /

Les plantes de biogàs

El procés, les tecnologies a l’abast i el potencial energètic del biogàs a Catalunya


La producció de metà (CH4) mitjançant el procés de digestió anaeròbia en plantes de biogàs té un paper clau en la gestió sostenible d’aquests materials. A la presentació es descriurà el procés, les tecnologies a l’abast, el potencial energètic del biogàs a Catalunya i algunes limitacions tècniques i econòmiques a superar per tal que aquest […] ›››


16-11-2015

Autor /

Format /

Con los pies en el suelo. Territorio y Sostenibilidad: Diagnosis del metabolismo social de Amorebieta-Etxano

Un ejemplo de desarrollo sostenible a nivel municipal


Se presentará un proyecto nacido de una iniciativa social para realizar el análisis metabólico del territorio vasco de Amorebieta-Etxano como base para el desarrollo sostenible de su planeamiento municipal. Ejemplo que pretende fomentar el cierre del ciclo de los flujos materiales a escala local, reactivando paisajes productivos y el consumo de proximidad para promover un […] ›››


19-10-2015

Autor /

Format /

Cap a un nou model energètic per Barcelona

Sobre quines bases podem construir un escenari més autosuficient d'energia ?


L’energia ho atravessa tot. Sobre quines bases podem construir un escenari més autosuficient d’energia ? Quins són els models de mobilitat, de residus, d’espai públic, d’edificació…que poden fer possibles aquests escenaris? ›››


13-07-2015

Autor /

Format /

Per un nou model econòmic i social, sostenible i estacionari

Noves propostes que garanteixin el benestar i la cohesió social


Més enllà de la crisi financera,  existeixen grans canvis estructurals que fan pensar que el model de millora de les condicions de vida de la societat basat en el creixement econòmic i la plena ocupació a quaranta hores ha tocat sostre. Davant el repte social i ambiental, cal articular noves propostes que garanteixin el benestar […] ›››


15-06-2015

Format /

Idees genials energètiques (IGEs)


Innovar consisteix en veure el que tot el món ha vist i en pensar el que ningú ha pensat. Innovar és atrevir-se a preguntar: per què no? No hi ha innovació si les persones no volen. No fer les coses “com sempre s’han fet”. És fer realitat allò aparentment impossible. És la passió per transformar […] ›››


11-05-2015

Autor /

Format /

La gasificació, una vella i novedosa tecnologia

Un anàlisi d'una tecnologia amb moltes utilitats


La gasificació es una tecnologia molt antiga que actualment amb aires renovats i noves precisions tecnològiques esta fent un servei molt important per recuperar energia de molts subproductes , biomassa, residus agropecuaris i industrials , adhuc fraccions seques dels residus urbans tradicionals.   ›››