Etiqueta: finançar la transició


30-03-2017

Format /

Finançar la Transició Energètica

Publicat a Alternativas Económicas Nº 45, març 2017 (versió en català)


Per a l’autor, un punt clau de la Transició EnergÈTICA rau en el finançament adient per a la captació d’energia renovable a KmO.   Una de les conclusions és que cal una Banca Pública especialitzada. ›››