Autor: Furró Estany-- Eduard


24-03-2020

Format /

A LES PORTES D’UNA NOVA ERA?

COVID-19


Tenim l’oportunitat d’aprofitar els missatges d’aquest entrebanc COBIT-19 per forjar un nou equilibri a traves d’una transició a les fonts renovables de l’energia i noves escales de valors i maneres de fer les coses.   ›››