Autor: Col·lectiu CMES


15-06-2015

Format /

Idees genials energètiques (IGEs)


Innovar consisteix en veure el que tot el món ha vist i en pensar el que ningú ha pensat. Innovar és atrevir-se a preguntar: per què no? No hi ha innovació si les persones no volen. No fer les coses “com sempre s’han fet”. És fer realitat allò aparentment impossible. És la passió per transformar […] ›››

Documents Aprovats CMES


25-02-2015

Format /

Principis i organització del CMES

Assemblea de Manlleu


CMES propugna sumar esforços en favor d’una Transició Energètica (TE21) que condueixi progressivament, en un horitzó no més enllà de l’any 2050, a un model basat al cent per cent en fonts renovables, sense ús de combustibles fòssils i amb un tancament ordenat de les centrals tèrmiques i nuclears. La estructura organitzativa del CMES la […] ›››