Autor: Col·lectiu CMES


20-05-2020

Format /

POSICIONAMENT: L’HIDROGEN RENOVABLE, VECTOR POLIVALENT


El 18 de maig de 2020 la Junta Directiva del CMES va aprovar el document adjunt, sobre l’H2,  que ja va ser enviat a l’ICAEN. Per a un coneixement més aprofundit, consulteu el text Perquè H2 d’Eduard Furró Estany publicat al web www.cmes.cat, del qual procedeix bona part de les consideracions del present document. ›››

Documents Aprovats CMES


23-02-2020

Format /

Al·legacions al PDU (PLA DIRECTOR URBANÍSTIC)


En el període de participació sobre l’avançament de Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità de Barcelona, l’associació CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible, www.cmes.cat) ha presentat el document d’al·legacions (alternatives i suggeriments) que s’adjunta i que va ser aprovat en Junta. Esperem que contribueixi a adequar el PDU als temps futurs en […] ›››