Autor: Col·lectiu CMES

Documents Aprovats CMES


25-02-2015

Format /

Principis i organització del CMES

Assemblea de Manlleu


CMES propugna sumar esforços en favor d’una Transició Energètica (TE21) que condueixi progressivament, en un horitzó no més enllà de l’any 2050, a un model basat al cent per cent en fonts renovables, sense ús de combustibles fòssils i amb un tancament ordenat de les centrals tèrmiques i nuclears. La estructura organitzativa del CMES la […] ›››