12-06-2023

Format /

Turisme i transició. Reflexions al voltant de la proximitat en turisme

Ponència feta el 12 de juny de 2023


El turisme de proximitat, entès com una pràctica d’oci que es realitza a proximitat del punt d’origen del viatge no és una pràctica recent. La història del turisme està estretament vinculada a lògiques de proximitat. Tot i així, el context de globalització ha desconnectat les nocions de viatge (com a experiència de descobriment) de la de distància (geogràfica) i les crisis mundials recents han posat els espais propers en el centre dels debats sobre models turístics adequats. Si la crisi del 2008 va fer emergir el concepte de staycation com a solució individual a la manca d’accés al turisme, la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha consolidat el concepte de turisme de proximitat com a realitat amb diferents lectures: salvavides per al sector turístic en un context temporal de restriccions en la mobilitat d’oci o base per a un model turístic més sostenible en el marc de la transició ecosocial ? En aquesta ponència reflexionarem sobre les oportunitats i contradiccions d’aquesta proposta en un context d’emergència climàtica i de crisis sociocultural.

Ponent: Immaculada Díaz Soria és geògrafa. Docent a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora al grup de recerca en turisme i dinàmiques sòcio-territorials TUDISTAR. També treballa a diferents establiments d’educació superior de turisme com Ostelea (UdL) o IQS (URL). La geografía social i cultural i l’anàlisi regional, amb una perspectiva crítica sobre el turisme com a eina de desenvolupament local, són els seus principals àmbits de recerca i docència. Fora de l’acadèmia, ha treballat i s’interessa per temes vinculats a la innovació social i a l’economia social i solidària.

Turisme i transició. Reflexions al voltant de la proximitat en turisme Click To Tweet

 

https://youtu.be/ctnsM5zNvnw

 

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX