Llibres de CMES

Recursos energètics i crisi

La fi de 200 anys irrepetibles


Editorial Octaedro
2012

Extracte

Es pot comprar a:  https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/recursos-energetics-i-crisi/1296

Sumari i continguts:

Els recursos de la natura són finits, especialment les energies no renovables, un fet que no sembla que tinguin en compte molts dels responsables polítics i empresarials. L’autor es pregunta si serà possible mantenir el sistema de desenvolupament industrial iniciat ara fa 200 anys, amb l’explotació del carbó i, més tard, del petroli, del gas natural i de l’urani. Aquesta anàlisi es basa en dades de les grans agències de l’energia (l’Energy Information Administration, EIA, del Govern dels Estats Units, i l’Agència Internacional de l’Energia, IEA-AIE, de l’OCDE), com també en altres fonts estadístiques reconegudes a escala internacional, convenientment contrastades i reelaborades. Els resultats contradiuen moltes argumentacions oficials. Mostren que la crisi energètica serà profunda i que es manifestarà ja en la dècada actual: els recursos no s’acabaran immediatament, però l’escassetat de l’oferta davant de l’augment de la demanda qüestionarà el paradigma del creixement continu. Se suggereix que la crisi financera n’ha estat un preludi.  La reducció energètica començarà amb el petroli, fet que comportarà la crisi del transport, el fre de les produccions globalitzades i, en darrera instància, la crisi alimentària (també als països desenvolupats!). El canvi climàtic imparable segons les tendències analitzades serà una dificultat afegida a les readaptacions necessàries. Quin paper podria fer Europa en el futur, amb els recursos energètics ja exhaurits?Part 1 – Recursos d’energia primària 1. Introducció 1.1 Motivació i punt de vista 1.2 Conceptes bàsics sobre energia 1.3 Fonts d’informació 1.4 Unitats de mesura 1.5 Nova comptabilitat energètica 2. Evolució del consum energètic mundial 2.1 Consum energètic de fonts primàries 2.2 Consum energètic per regions 2.3 Població i energia per càpita 3. Reserves d’energies no renovables 3.1 Avaluació de les reserves d’energia 3.2 Anàlisi de les reserves de petroli i gas natural 3.3 Anàlisi de les reserves de carbó