Llibres de CMES

Extracte

L’esgotament dels recursos combustibles fòssils és una realitat avalada per totes les fonts oficials que xifren les existències restants. Aquest llibre recull tant l’estat de les fonts energètiques que utilitzem arreu del món per tirar endavant el model econòmic de creixement que hem propugnat els últims segles, com els elevadíssims consums mundials i l’anàlisi de les fal·làcies que es divulguen per tranquil·litzar la població.  Si les energies renovables podrien ser una part de la solució al crac energètic, no són suficients si mantenim el consum actual. Anualment estem consumint allò que el planeta va trigar milions d’anys a crear. Així, doncs, la clau no és altra que canviar el paradigma econòmic. El decreixement és l’única opció. Haurem replantejar-nos com vam viatjar, com ens alimentem, com treballem? En cadascuna de les facetes de la nostra vida podem aconseguir estalvi energètic. Aquest no és el llibre de l’apocalipsi, encara que el fet de contraposar les xifres del consum mundial a les existències energètiques ens revela un panorama no massa encoratjador. Al contrari, només pretén despertar la consciència de totes i cadascuna de les persones que consumim energia, perquè una a una comencem a canviar l’ús social que en fem i puguem incidir en les polítiques energètiques col·lectives. Una bona part del problema es resoldria evitant els usos inadequats i analitzant els itineraris que segueix l’energia. Tots tenim un paper en el canvi energètic. La responsabilitat per garantir un futur més enllà de l’esgotament dels combustibles fòssils és de tots.

Es pot comprar a: https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/el-crac-energetic/1268