01-03-2021

Format /

Què puc fer jo per impulsar la transició i mitigar el canvi climàtic…?

Cicle “MIRADES VERS LA TRANSICIÓ” (Video nº5)


El passat desembre vàrem iniciar el projecte “MIRADES VERS LA TRANSICIÓ

amb el propòsit de facilitar a la ciutadania, a través de missatges curts, punts de reflexió sobre els canvis necessaris tant de transició a un sistema energètic 100% de fonts renovables com d’actituds i comportaments socials orientats cap a l’ús racional de l’energia i l’aprofitament sostenible dels recursos. Seguint aquest cicle, hem penjat un nou vídeo “Què puc fer jo per impulsar la transició i mitigar el canvi climàtic…?” que explica com podem contribuir nosaltres per impulsar la transició i mitigar el canvi climàtic.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO6R6SY1OHA&t=131s