01-06-2020

Format /

Els gasos renovables. Una eina massa sovint oblidada del sistema energètic

Ponència realitzada l'1 de juny de 2020


Els gasos renovables son els gasos combustibles obtinguts de fonts i matèries renovables. Agrupa tres tipus de gasos: biogàs,produït a partir de residus orgànics biodegradables, gas de síntesi, produït a partir de residus forestals i agrícoles, i hidrogen, produït principalment per electròlisi de l’aigua a partir d’electricitat d’origen solar o eòlic. Aquests gasos es poden transformar en un gas ric en metà i es poden injectar a la xarxa de gas natural, a fi de ser utilitzats on, quan i com l’eficiència sigui òptima, aprofitant alhora la capacitat de magatzem d’aquesta xarxa. La seva producció contribueix a l’aprofitament dels residus orgànics i el seu ús a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Xavier Flotats és catedràticemèrit d’enginyeria ambiental, UPC BarcelonaTECH. Membre de CMES, membre d’honor de l’Associació Espanyola de Biogàs (AEBIG) i té uns 40 anys d’experiència en el tema del biogàs. Ja a l’any 1981 en va dissenyar una instal·lació en una granja, què va seroperativa fins a l’any 2003.

Els gasos renovables Click To Tweet

https://www.youtube.com/watch?v=5bxjPHbkjLA