20-01-2019

Autor
Format /

UPC: CLAUS PER A UN NOU PARADIGMA ENERGÈTIC

Línies de treball futures de la UPC per a la Transició vers un nou Model Energètic (TME)


La UPC a l’octubre de 2017 aprovà el document CLAUS PER A UN NOU PARADIGMA ENERGÈTIC i les Línies de treball futures de la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya, com a entitat generadora i transmissora de
coneixements, ha de promoure el desenvolupament sostenible i la protecció del medi
ambient, tant pel que fa a les activitats de formació i recerca com a les institucionals [UPC-
2012], i conscient d’aquesta responsabilitat ha obert un procés de confluència i debat
davant del repte energètic que es concreta en els següents objectius:
1. Esdevenir una referència en l’actuació en el camp de la transició energètica
2. Formar, generar coneixement i col·laborar a impulsar la transició vers un nou model energètic sostenible i socialment just, especialment a escala local i global
3. Estimular la presa de consciència i el debat en la ciutadania i en les organitzacions econòmiques i socials sobre aquesta temàtica i mobilitzar experiències transformadores
4. Col·laborar amb els diferents nivells polítics (a escala local i global) en l’articulació de les polítiques i les regulacions que requerirà aquesta transició.
Fruit del procés deconfluència i debat, la UPC aprofita el caràcter politècnic de les seves activitats per emetre un document de bases tenint en compte la transversalitat del recurs energètic en les activitats humanes.
El document s’estructura en les següents parts:
1. Introducció a la transició energètica (Canvi de paradigma i transició energètica)
2. Alimentació i energia
3. Habitabilitat i energia
4. Accessibilitat, mobilitat i energia
5. Informació, comunicació i energia
6. Processos tecnològics i energia
7. Nou sistema energètic i governança.
Accediu al document complet a:
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/tme-upc-2017-10-claus-per-a-un-nou-paradigma-energetic.pdf
Descarrega't l'ARXIU