28-11-2015

Format /

Un nou model econòmic i social solidari, cooperatiu i sostenible ¿és possible?

Models alternatius de caràcter econòmic i ecològic


Ponència presentada al congrés: Models alternatius de caràcter econòmic i ecològic de l’Associació Cristianisme al segle XXI

Índex
1. Els recursos naturals, generosos però finits
2. Les reserves i la seqüència d’exhauriment
3. L’alternativa: les energies renovables
4. Arguments a favor de la transició energètica
5. La crisi de 2008 i els límits dels recursos no renovables
6. Viure d’estoc o viure de flux, el gran canvi
7. Reflexions finals

Descarrega't l'ARXIU