21-10-2020

Format /

Los gases renovables: un vector energético olvidado en España


Els gasos renovables (biogàs, gas de síntesi, hidrogen) presentan un grau de desenvolupament apreciable a la Unió Europea, sobretot el biogàs i la seva transformació a biometà, però a Espanya, tot i el seu potencial, encara no han rebut l’atenció que es mereixen. El motiu més probable és la manca de planificació i polítiques transversals en els àmbits de l’autosuficiencia energética, la gestió de residus, la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament territorial.

Los gases renovables: un vector energético olvidado en España Click To Tweet

 

Descarrega't l'ARXIU