25-06-2022

Format /

Formació dels preus de l’electricitat

Corregir o millorar el pool marginalista


La virtut del sistema marginalista de les subhastes del pool elèctric és que dona més beneficis a les tecnologies més eficients (barates) i per tant dona un “senyal de preu” als inversionistes en favor de les renovables. Amb tot, es proposa una reformulació del pool per evitar els “beneficis caiguts del cel” que acaparen les nuclears i les grans hidràuliques.

Formació dels preus de l’electricitat Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU