24-01-2014

Format /

El col·lapse és evitable

La transició energètica del segle XXI (TE21)


Aquest llibre va marcar la nova línia de treball del col.lectiu CMES a partir de 2014.  En ell, en Ramon Sans, que llavors era el nostre vicepresident, va formular una completa proposta de Transició Energètica cap a un model 100% renovable que anomenà TE21.

Responsable dels càlculs i llurs metodologies, en Ramon Sans va escriure el llibre amb la col·laboració literaria de l’Elisa Pulla.

Es pot comprar a:

https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/el-col-lapse-es-evitable/1273

Farcit de dades i d’encertats càlculs, aquest llibre fa una anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de la Transició Energètica a Catalunya, Espanya i Europa.  Simultaniament desmunta tot un seguit de fal·làcies que pretenen justificar ideologicament mantenir l’actual model basat en combustibles fòssils i nuclears que ara, des del COP 21 de París, ja sabem que són totalment insostenibles.

Després del llibre del nostre President, Carles Riva, Recursos energètics i crisi; la fi de 200 anys irrepetibles (2012), que aportà l’evidència de l’esgotament dels recursos fòssils, el llibre d’en Ramon Sans fou l’obertura d’un nou plantejament molt més esperançador, car va  demostrar la viabilitat d’un sistema energètic molt més sà, lliure de contaminació i de perills innecessaris.