03-12-2020

Format /

El cambio energético imprescindible en la logística


Article de Xavier Sabaté a la revista de logísitica i transports Supply.net d´Octubre 2020. Oportunitats de la transició energètica per millorar la competitivitat de les empreses logístiques

Xavier Sabaté és president de la Comisió “Logistics Green Deal BCL” i membre de CMES

Descarrega't l'ARXIU