04-03-2021

Format /

Comunitats Energètiques Locals (CELs)

Una transposició de Directives UE pendent


La lògica del model energètic renovable amb captació distribuïda d’energia a Km0, està molt lluny de l’individualisme, al contrari, és essencialment col·laborativa i en xarxa. Cal amb urgència una llei especifica que reguli la constitució i funcionament de les Comunitats Energètiques Locals.

Veure conferència sobre el tema a: https://www.youtube.com/watch?v=n0MVyTLPblA   4 de març de 2021.

Comunitats Energètiques Locals (CELs) Click To Tweet

 

Descarrega't l'ARXIU