20-01-2019

Format /

Blockchain i comunitats (també d’energia)

Generant confiança comunitària


El blockchain és una eina clau per a generar confiança entre les empreses agregadores i comunitat energètica local.

El blockchain (o cadena de blocs, en català) essencialment és un llibre de comptabilitat distribuït (distributed ledger en anglès) en forma de base de dades del que tots els qui hi participen en xarxa (membres de la comunitat) en guarden una còpia. La clau d’aquesta tecnologia és que si tots els de la comunitat tenen la mateixa informació, aquesta informació és la verídica (diguem-hi, banalment, “la veritat”).

Recomano aquest article: Blockchain, generant confiança comunitària. Click To Tweet
Descarrega't l'ARXIU