15-06-2013

Format /

Transició energètica i social a Catalunya

Declaració CMES 2013


Catalunya (més que Espanya, més que Europa del Sud i més que el conjunt d’Europa) es
troba en una de les situacions energètiques més crítiques en el context mundial. En efecte,
té una renda per càpita elevada i una bona qualitat de vida amb un consum d’energia
fòssil a nivell de la mitjana mundial, però en produeix una proporció quasi irrisòria. Si, com fins ara, la societat catalana segueix basant el seu desenvolupament en recursos
fòssils importats (el 73,4% de consum d’energia), cada cop més disputats a escala mundial i
que arriben al seu zenit, s’empobrirà progressivament emmordassada sota el pes d’una
factura energètica externa cada cop més elevada i per un dèficit que no deixarà de créixer.

Podeu accedir a la declaració completa en el PDF adjunt.