25-02-2015

Format /

Principis i organització del CMES

Assemblea de Manlleu


CMES propugna sumar esforços en favor d’una Transició Energètica
(TE21) que condueixi progressivament, en un horitzó no més enllà de l’any
2050, a un model basat al cent per cent en fonts renovables, sense ús de
combustibles fòssils i amb un tancament ordenat de les centrals tèrmiques i
nuclears.

La estructura organitzativa del CMES la podeu trobar en el PDF annex.

Descarrega't l'ARXIU