18-02-2023

Format /

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI: CONCLUSIONS GENERALS

1ª i 2ª Edicions projecte TEiT


Els participants en les edicions de 2021, 2022 i 2023 del projecte TEiT, membres de CMES i dels sis centres d’estudis CERE, ÀRB, CECBLL, PEO, CERIb i CES, tenim el convenciment que la crisi energètica i climàtica dels fòssils comporta un canvi de civilització amb implicacions en tots els ordres de la vida des de l’alimentació i l’habitatge, passant per la mobilitat, el transport i l’ús de les matèries primeres fins a les formes de treball, les activitats productives, la informació, la comunicació i el gaudi.  La ineludible articulació d’un sistema energètic alternatiu basat en fonts renovables a la fi del sistema energètic fòssil i nuclear (que encara avui cobreix el 85 % de l’energia mundial i el 93 % de la catalana) ve fortament condicionada per la diferent naturalesa d’unes fonts i altres.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI: CONCLUSIONS GENERALS Click To Tweet Descarrega't l'ANNEX