03-11-2014

Autor
Format /

Regulació i Serveis Públics

El paper del regulador


Es repassa el concepte de serveis públics i d’interés general i  analitza el paper del regulador en aquests àmbits. La seva presència respon a l’establiment de regles del joc derivades dels objectius d’una determinada política. Cal comprendre la03 seva funció, doncs en escenaris alternatius les regles del joc ha de ser diferents i caldrà redefinir de forma eficient el paper del regulador

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX