23-05-2022

Format /

Plantes de biogàs: experiències, reptes i oportunitats davant el context energètic actual

Ponència feta el 23 de maig de 2022


La ponència pretén mostrar un recull de models d’èxit d’implantació de plantes de biogàs implantades a partir d’experiències pròpies. Es farà una aproximació als components principals que configuren una planta de biogàs i com existeixen varis models o línies tecnològiques a seguir. En particular s’exposarà una de les línies de treball que pren força als darrers temps, i de la qual ja existeixen unes poques experiències al territori, com és la de producció de biogàs i la seva transformació a biometà. Finalment es veuran els reptes i oportunitats pel sector del biogàs en base al context normatiu i energètic.

 Ponent: Jaume Vicens i Teixidor és enginyer industrial i enginyer tècnic industrial esp. Mecànica. Mostra el seu interès en el món de les energies renovables, ja en el seu projecte final de carrera titulat “Anàlisi de tipologia i característiques de biogàs produït en ramaderia i aplicació pràctica a una granja de boví” i posteriorment desenvolupant carrera professional en empreses de projectes d’enginyeria dedicades al sector comercial, industrial i plantes de generació d’energia hidràulica i biomassa. Desenvolupa tasques acadèmiques com a professor associat a la Universitat de Girona i altres organismes docents durant varis anys. L’any 2005 crea l’empresa ENERGI, dedicada a oficina tècnica d’enginyeria, especialitzada a l’eficiència energètica i energies renovables, duent també a terme activitat com empresa instal·ladora. L’any 2009 participa en la creació de l’empresa APERGAS, especialitzada en el disseny, construcció i explotació de plantes de biogàs, essent el director tècnic i membre del consell executiu. Des d’APERGAS es posa en marxa el mateix 2009 un primer projecte de planta de biogàs a escala industrial, pioner a l’estat espanyol, a partir de purins de vacú i residus agroindustrials. A data d’avui l’empresa gestiona quatre plantes de biogàs, la darrera centrada en la producció i comercialització de biometà i està en fase d’implantació de nous projectes a Catalunya.

Plantes de biogàs: experiències, reptes i oportunitats davant el context energètic actual Click To Tweet

Enllaç vídeo: https://youtu.be/8jE-GP2YPNQ

 

Descarrega't l'ARXIU