Per què el decreixement ?

El model actual de creixement econòmic sense límits ens està conduint al col·lapse de la nostra civilització


S’exposaran les raons i les evidències científiques que demostren que el model actual de creixement econòmic sense límits ens està conduint al col·lapse de la nostra civilització. Per reconduir la situació cap a una societat estable i sostenible cal assumir que no es pot créixer indefinidament i iniciar un canvi cap a un model de desenvolupament estacionari o “decreixentista”.

*Francesc Sardà i Amills és doctor en Ciències Biològiques per la UB, professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) especialista en Recursos Pesquers i Ecologia Marina. També és autor de mes de 150 treballs científics i de divulgació, investigador principal de projectes del Pla Nacional i CE i responsable del Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya, “Recursos Marins Renovables”.

*Neus Casajuana i Filella: és biòloga i farmacèutica. Tècnica superior de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Presidenta de Revo Prosperidad Sostenible, una associació que té com a objectiu la contribució al establiment d’un model socioeconòmic que faci compatible el benestar generalitzat de la població amb la sostenibilitat ecològica.

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX