14-12-2015

Format /

Les plantes de biogàs

El procés, les tecnologies a l’abast i el potencial energètic del biogàs a Catalunya


La producció de metà (CH4) mitjançant el procés de digestió anaeròbia en plantes de biogàs té un paper clau en la gestió sostenible d’aquests materials. A la presentació es descriurà el procés, les tecnologies a l’abast, el potencial energètic del biogàs a Catalunya i algunes limitacions tècniques i econòmiques a superar per tal que aquest procés formi part de la cultura tecnològica del país, com ja ho és a Alemanya o Dinamarca.

Xavier Flotats: Catedràtic d’Enginyeria Ambiental. Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya, UPC BarcelonaTECH.

Les plantes de biogàs Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX