04-06-2018

Format /

“L’agregació de demanda elèctrica”

Empreses agregadores: el camí de l'eficiència.


Un sistema elèctric flexible i descentralitzat requereix que es gestioni la flexibilitat, tant de l’oferta com de la demanda.  Pel que fa els costos, és imprescindible passar dels costos fixos que representa tenir centrals disponibles i interrompibilitat, a costos variables que és la proposta de valor dels agregadors.

Ponent: 

Santi Martínez Farrero és Doctor en Ciències Polítiques, màster en Societat de la Informació i el Coneixement, llicenciat en Investigació i Tècniques de Màrqueting i llicenciat en Administració i Direcció d’empreses.

President d’ENTRA (Associació Espanyola per l’Agregació i la Flexibilitat), Vicepresident de GEODE (Associació Europea d’Elèctriques Locals). Fou Director Executiu d’Estabanell Energia.

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX