19-01-2022

Format /

La flexibilitat de la demanda, eina clau en el nou model energètic

Ponència feta el 17 de gener de 2022


Ens trobem en un moment de re-definició del sistema energètic en tots els sentits. Hi ha un consens general en què per accelerar la transició energètica és necessari un mix de generació basat quasi exclusivament en energia renovable, però per altra banda aquest mix crea nous reptes a la xarxa elèctrica. Per donar resposta a aquests reptes, una eina clau es la flexibilitat de la demanda. A la ponència es presentarà que es la flexibilitat de la demanda, com s’ha de gestionar i en quin punt ens trobem als nous mercats de flexibilitat que s’estan obrint i que es preveuen. Alhora es presentarà la plataforma Bamboo Energy, eina per a la gestió de la flexibilitat de la demanda, comercialitzada per una spin-off del IREC.

Ponent: Dra. Cristina Corchero, fundadora de Bamboo Energy, professora a la UPC i cap del grup de recerca en Sistemes Energètics al Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). També es agent operativa de l’Agencia Internacional de l’Energia per a la integració del vehicle elèctric a la xarxa. Té més de 15 anys d’experiència en l’aplicació de tècniques d’optimització i intel·ligència artificial als mercats elèctrics i a la gestió de diferents sistemes energètics innovadors. Ha liderat projectes nacionals i internacionals i ha fet múltiples publicacions a les revistes de més alt nivell del sector.

La flexibilitat de la demanda, eina clau en el nou model energètic Click To Tweet

https://youtu.be/JjfMU2ILUPQ