25-04-2022

Format /

Els reptes de l’educació per a un nou model energètic a l’educació bàsica

Ponència feta el 25 d'abril de 2022


Pensar en un nou model energètic basat en fonts renovables i amb una forma diferent de relacionar-nos amb l’energia va molt més enllà dels coneixements estrictament científics i tecnològics. Ens afecta l’estil de vida, l’organització social, els valors col·lectius, és a dir a la forma d’estar en el món. ¿Quin ha de ser el paper de l’educació bàsica en la formació dels infants i joves per a que esdevinguin protagonistes en aquesta transformació? La institució escolar té l’encàrrec de preparar aquestes generacions per a un món incert,  dominat per la globalització i els canvis ràpids on la digitalització i “l’algorimització” hi tenen un paper cada vegada més preponderant. Ens cal reflexionar sobre com el fet educatiu pot incidir en la percepció i les actituds dels infants i joves sobre l’energia per apoderar-los com a ciutadans crítics i actius en la millora del món.

Els reptes de l’educació per a un nou model energètic a l’educació bàsica Click To Tweet

https://youtu.be/81_GNL-jzqA

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX