15-02-2018

Format /

“El paper de l’energia eòlica en la transició energètica a Catalunya”

L'energia eòlica, una aposta de futur


L’Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat) aspira a que l’energia eòlica aporti el 50% de la generació renovable necessària per assolir l’objectiu expressat pel Govern de la Generalitat. Aquest objectiu és que l’any 2030 el 50% del consum d’electricitat del país sigui cobert amb fonts d’energia renovables. Per això es requereix que aquell any Catalunya ja disposi d’una capacitat de generació eòlica terrestre de l’ordre de 5 GW. A aquest efecte EolicCat proposa iniciar un programa d’ampliació de la capacitat de generació eòlica existent a Catalunya consistent en construir i posar en servei 300 MW de nova potència eòlica terrestre cada any en el període 2019-2030. Al final d’aquest període s’haurà aportat nova capacitat de generació eòlica per 3.600 MW en emplaçaments amb un recurs eòlic mínim de 3.000 hores anuals equivalents.

Jaume Morrón i Estradé és gerent de l’Associació Eòlica de Catalunya – EolicCat, la patronal del sector eòlic català. Va estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials a la UB. Te una dilatada experiència en ONGs de defensa ambiental i promoció de les energies renovables destacant la seva participació en la fundació del World Information Service on Energy (WISE), amb seu a 14 països. Ha treballat en companyies multinacionals industrials en les àrees d’operacions màrqueting, comunicació i relacions públiques. És socidirector de DialEc (Comunicació per a la Sostenibilitat), una micro-agència de comunicació especialitzada en augmentar l’acceptació social de projectes d’energies renovables. Publica el bloc http://dialec.blogspot.com que segueix l’actualitat energètica catalana i internacional amb especial èmfasi en les energies renovables i l’eficiència energètica

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX